Polityka prywatności Sklepu Internetowego www.lniany.pl („Sklep”)

Szanowny Użytkowniku!

Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez nasz Sklep. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 zdnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH ("Administrator")

Anna Chmielewska, przedsiębiorca prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Anna Chmielewska MM, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 679 129 58 21, ul. Rynek Podgórski 2 lok.7, 30-533 Kraków.

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

Jeśli zamierzasz założyć Konto Użytkownika oraz korzystać z naszych usług, zostaniesz poproszony o podanie nam Twoich danych osobowych.
Twoje dane przetwarzane są przez nas we wskazanych poniżej celach, związanych z funkcjonowaniem Sklepu i świadczeniem usług w nim oferowanych („Usługi”).

Cel przetwarzania:

W zależności od tego, na co się zdecydujesz, może to być:

 • Świadczenie usług oferowanych w Sklepie

 • Realizacja Twoich zamówień indywidualnych

 • Marketing bezpośredni oferowanych usług - newsletter

Podstawa przetwarzania:

 • Umowa sprzedaży lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art.6 ust.1 lit.b RODO)

 • Ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust.1 lit.c RODO)

 • Twoja zgoda wyrażona w Sklepie (art.6 ust.1 lit.a RODO)

 • Umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art.6 ust.1 lit.b RODO)

 • Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art.6 ust.1 lit.f RODO)

 • Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na prowadzeniu marketingu bezpośredniego (art.6 ust.1 lit.f RODO)

 • Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na przetwarzaniu danych w celach analitycznych i statystycznych (art.6 ust.1 lit.f RODO)

 • Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na badaniu satysfakcji klientów (art.6 ust.1 lit.f RODO)

Podanie danych:

 • Dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy.

Skutek niepodania danych:

W zależności od celu, w jakim dane są podawane:

 • brak możliwości zarejestrowania się w Sklepie

 • brak możliwości korzystania z usług Sklepu

 • brak możliwości dokonania zakupów w Sklepie

Możliwość cofnięcia zgody:

 • w każdej chwili

Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

OKRES PRZETWARZANIA

Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

 • przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych

 • ustanie możliwość ustalania, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych z umową zawartą przez Sklep przez strony

 • cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą

 • zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych - w przypadku gdy podstawą przetwarzania Twoich danych był uzasadniony interes administratora lub gdy dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego

w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej (z wyżej wymienionych możliwości).

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa.

TWOJE UPRAWNIENIA

Przysługuje Ci prawo żądania:

 • dostępu do Twoich danych osobowych,

 • ich sprostowania,

 • usunięcia,

 • ograniczenia przetwarzania,

 • żądania przeniesienia danych do innego administratora,

 • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:

 1. z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art.6 ust.1 lit.f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora),

 2. jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw.

Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego.

PLIKI COOKIES - CIASTECZKA

Nasz Sklep, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te:

 • są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.)

 • umożliwiają Ci korzystanie ze wszystkich funkcji Sklepu Internetowego

 • nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia

Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz:

 • usunąć pliki cookies

 • blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości

W Sklepie Internetowym pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • zapamiętywania informacji o Twojej sesji

 • statystycznym

 • marketingowym

 • udostępniania funkcji Sklepu

Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki.

USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane. Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców Twoich danych:

 • dostawca oprogramowania potrzebnego do prowadzenia Sklepu Internetowego

 • podmiot realizujący dostawę towarów

 • dostawca płatności

 • biuro księgowe

 • dostawca oprogramowania ułatwiającego prowadzenie działalności (np. oprogramowanie księgowe)

 • podmiot zapewniający wsparcie techniczne Sklepowi Internetowemu

 • odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Jeśli chcesz skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych lub zapytać o coś związanego z Polityką Prywatności Sklepu Internetowego to prosimy o kontakt:

 • na adres e-mail: lniany.sklep@gmail.com

 • na adres pocztowy: Anna Chmielewska MM

  Rynek Podgórski 2/7

  30-533 Kraków